Επιλέξτε Page

Κ.Ε.Π.

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

 ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ

Στο ΚΕΠ διεκπεραιώνονται θέματα Περιφερειών, Δήμων, Πρωτοδικείων, Ασφαλιστικών Ταμείων, Στρατολογίας κ.ά.

 Αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει:

 Έκδοση πιστοποιητικών γέννησης, οικογενειακής κατάστασης, ληξιαρχικών πράξεων, στρατολογικής κατάστασης, σπουδών ΑΕΙ-ΤΕΙ, αντίγραφα πτυχίων, χορήγηση ληξιαρχικών πράξεων (γέννησης, γάμου, θανάτου), ποινικού μητρώου, ασφαλιστικής ενημερότητας, φορολογικής ενημερότητας, αναβολής και  απαλλαγής στράτευσης, έκδοση, έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος, βεβαίωση περί μη ασφάλισης ΙΚΑ, χορήγηση επιδόματος κυοφορίας-λοχείας ΙΚΑ, ανανέωση και αντικατάσταση αδειών οδήγησης, μεταβίβαση αυτοκινήτων, Εργασίες Υπουργείου Μεταφορών κ.ά.

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΟΧΙ ΠΟΛΙΤΩΝ!

Παπαδημητρίου 33,
Μαρκόπουλο Τ.Κ. 190 03
Τηλ: 22990 20031-37
Email: [email protected]

Ωράριο Υποδοχής Κοινού
Δευτέρα-Παρασκευή: 8:00-14:30

 

Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ):

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/ex-apostaseos-exuperetese-politon/exuperetese-me-telediaskepse-apo-kentro-exupereteses-politon-kep

 

Covid19

ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ”

ΚΕΠ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

EUROPE