Επιλέξτε Page

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ


ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

κατόπιν της 2/2022 Απόφασης του Δ.Σ.

Covid19

ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ”

ΚΕΠ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

EUROPE