Η προγραμματισμένη διακοπή της ΕΥΔΑΠ ενδέχεται να μην επηρεάσει την υδροδότηση του οικισμού του Μαρκοπούλου λόγω επάρκειας της δεξαμενής.