Επιλέξτε Page

Ο Καιρος

ΓΙΝΕ ΚΑΙ ΕΣΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ”

Εορτασμός 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση

Επετειακή έκδοση για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση

EUROPE

Αρχική » Ενημέρωση » Ανακοινώσεις Φορέων » Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής

01.09.2021 | Ανακοινώσεις Φορέων

Τι είναι τα ΣΒΑΚ και τι προβλήματα έρχονται να λύσουν

Τα ΣΒΑΚ αποτελούν Στρατηγικά Σχέδια που οργανώνουν τις μετακινήσεις των πολιτών κα  τη διανομή εμπορευμάτων στις αστικές περιοχές.

Δίνουν προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των μετακινήσεων ατόμων έναντι της εξυπηρέτησης των οχημάτων στο διαθέσιμο αστικό χώρο, με στόχο την καλύτερη ποιότητα ζωής.

Τα ΣΒΑΚ παρεμβαίνουν στους εξής τομείς:
(α) Δημόσια συγκοινωνία
(β) Βάδισμα και ποδηλασία
(γ) Διαλειτουργικότητα
(δ) Ασφάλεια αστικών οδών
(ε) Οδικές μεταφορές (ρέουσες και αδρανείς)
(στ) Αστική εφοδιαστική
(ζ) Διαχείριση κινητικότητας
(η) Ευφυή Συστήματα Μεταφορών.

Τα οφέλη ενός ΣΒΑΚ συνίστανται στη βελτίωση των συνθηκών προσβασιμότητας στα εναλλακτικά μέσα μεταφοράς, στην ασφάλεια κατά τις μετακινήσεις, στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της κατανάλωσης ενέργειας, στην αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας κατά τη μετακίνηση ανθρώπων και αγαθών και στην ενίσχυση της ελκυστικότητας και της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος.

Τα ΣΒΑΚ θα αποτελούν τόσο στο παρόν όσο και στο άμεσο μέλλον αναπόσπαστο εργαλείο των φορέων της τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών εμπλεκομένων φορέων, για τη στρατηγική αντιμετώπιση των θεμάτων βιώσιμης κινητικότητας και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Παραδοσιακός Συγκοινωνιακός Σχεδιασμός
1. Έμφαση στον Άνθρωπο. 1. Έμφαση στην μηχανοκίνητη κυκλοφορία.
2. Βασικός στόχος: Προσβασιμότητα και ποιότητα ζωής. 2. Βασικός στόχος: Κυκλοφοριακή ικανότητα και ταχύτητα.
3. Ενιαίος σχεδιασμός λαμβάνοντας υπόψη χρήσεις γης, οικονομική ανάπτυξη, κοινωνικές ανάγκες, περιβαλλοντική ποιότητα και υγεία. 3. Έμφαση στα μέσα μεταφοράς.
4. Μακροχρόνιο όραμα. 4. Βραχυ-μεσο-πρόθεσμος σχεδιασμός.
5. Λειτουργικά όρια. 5. Διοικητικά όρια.
6. Διεπιστημονικός σχεδιασμός. 6. Κυρίως Συγκοινωνιολόγοι Μηχανικοί.
7. Συνδυασμός υποδομών, αγορών, υπηρεσιών, πληροφοριών. 7. Έμφαση στις υποδομές.
8. Εμπλεκόμενοι φορείς και πολίτες σχεδιάζουν από κοινού. 8. Εντολές από Αιρετούς και σχεδιασμός από Ειδικούς.

 

Προβλήματα που καλούνται τα ΣΒΑΚ να λύσουν

Στην πλειονότητά τους, τα μέσα μεταφοράς εξυπηρετούν μεν την κοινωνία, πλην όμως προκαλούν και σοβαρές παρενέργειες.

Στα οχήματα, για παράδειγμα, οφείλεται κατά κανόνα η συμφόρηση στις πόλεις, τα τρένα και τα αεροσκάφη ηχορυπαίνουν, τα πλοία επιδεινώνουν την ατμοσφαιρική ρύπανση. Οι συγκεκριμένες παρενέργειες προκαλούν δαπάνες, που ανέρχονται για την Ευρώπη των 28 κρατών-μελών σε:

210 δισεκατομμύρια

για ατυχήματα που προκαλούνται από τη χρήση του αυτοκινήτου

 
30 δισεκατομμύρια

λόγω της ρύπανσης της ατμόσφαιρας από τις εκπομπές των αυτοκινήτων

 
60 δισεκατομμύρια

λόγω της κλιματικής αλλαγής που προκαλεί η χρήση των αυτοκινήτων

 
100 δισεκατομμύρια

για την κατασκευή και συντήρηση των αυτοκινήτων

 
25 δισεκατομμύρια

για την αντιμετώπιση του θορύβου που παράγουν τα αυτοκίνητα

750 δισεκατομμύρια

συνολικά για τις  οδικές υποδομές μηχανοκίνητων οχημάτων, από τα οποία μόνο τα 280 δις € αποσβένονται από φόρους και χρεώσεις για το αυτοκίνητο

 


8 λόγοι γιατί θα πρέπει να μειώσουμε τη χρήση του αυτοκινήτου

 1. Κλιματική Αλλαγή

Στις οδικές μεταφορές οφείλεται το ένα τέταρτο περίπου των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Αν θέλουμε να αποφύγουμε την αύξηση της θερμοκρασίας, τη μείωση των βροχοπτώσεων, την άνοδο της στάθμης των θαλασσών και εν γένει τα ακραία καιρικά φαινόμενα, οφειλόμενα στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, έχουμε χρέος να μειώσουμε τη χρήση των ορυκτών καυσίμων. Με άλλα λόγια να βγούμε από τα αυτοκίνητά μας.

 1. Απεξάρτηση από το πετρέλαιο

Μετά από μισό αιώνα αυξανόμενης χρήσης του πετρελαίου, η ζήτηση παραμένει υψηλότερη από ποτέ. Λόγω επικείμενης εξάντληση των παγκόσμιων αποθεμάτων, οι τιμές έχουν πάρει την ανιούσα.

 1. Μείωση ατυχημάτων

Το αυτοκίνητο έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, πλην όμως ξεχνάμε ότι είναι εξαιρετικά επικίνδυνο μέσο. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η οδική κυκλοφορία σκοτώνει πάνω από ένα εκατομμύριο ανθρώπους ετησίως και τραυματίζει άλλα 30-50 εκατομμύρια.

 1. Καθαρή ατμόσφαιρα

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι μεγαλύτερο ποσοστό ανθρώπων πεθαίνει παγκοσμίως από τις εκπομπές των αυτοκινήτων παρά από αυτοκινητιστικά ατυχήματα.

 1. Μείωση της συμφόρησης

Η κατασκευή νέων δρόμων δεν εξυπηρετεί την αποσυμφόρηση. Έχει υπολογιστεί ότι οι νέες οδικές αρτηρίες τείνουν να αυξήσουν την κυκλοφορία κατά 8-10%.

 1. Τόνωση της τοπικής αγοράς

Η επιβίωση των μικρών καταστημάτων στα κέντρα των πόλεων και η αύξηση της εμπορικότητάς τους εξαρτάται κατά πολύ από την πεζή μετακίνηση.

 1. Κοινωνικοποίηση

Όσοι μετακινούνται με τα πόδια έχουν περισσότερες ευκαιρίες να συνάψουν γνωριμίες με τους κατοίκους της γειτονιάς τους. Το περπάτημα ευνοεί την κοινωνικοποίηση.

 1. Βελτίωση της υγείας

Από έρευνες προκύπτει ότι περισσότεροι από τους μισούς Ευρωπαίους ενήλικες είναι υπέρβαροι αλλά και ότι οι μισές διαδρομές που διανύουμε με το αυτοκίνητο είναι μικρότερες των δύο χιλιομέτρων. Είναι αυτονόητο ότι για τη διαφύλαξη της υγείας μας πρέπει να περπατάμε.

Στάδια εξέλιξης ΣΒΑΚ Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής

Τα στάδια εξέλιξης του ΣΒΑΚ του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής βασίζονται στις ευρωπαϊκές οδηγίες που ορίζουν τον λεγόμενο κύκλο του ΣΒΑΚ. Ο κύκλος του ΣΒΑΚ αποτελείται από 4 στάδια εξέλιξης τα οποία φαίνονται παρακάτω υπό μορφή λίστας αλλά και γραφικά.

 1. Προετοιμασία και ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης
 2. Ανάπτυξη εναλλακτικών σεναρίων και στρατηγικής για την κινητικότητα
 3. Σχεδιασμός των μέτρων και σχέδιο δράσης
 4. Υλοποίηση σχεδιασμού και παρακολούθησή του

Φάσεις Ανάπτυξης ΣΒΑΠ

 

Έρευνα μετακινήσεων για τον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσόγαιας Αττικής
20-10-2021

Σχεδιάζουμε μαζί το μέλλον της αστικής κινητικότητας στην πόλη μας!

Ο Δήμος μας εκπονεί το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) και απευθύνει πρόσκληση συμμετοχής όλων των πολιτών στην έρευνα ερωτηματολογίου που αφορά τις μετακινήσεις στον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής.

Θεμελιώδης στόχος του ΣΒΑΚ είναι η διαμόρφωση ενός συστήματος που από τη μία θέτει στο επίκεντρο την εξυπηρέτηση των ήπιων μορφών μετακίνησης και των μέσων μαζικής μεταφοράς και από την άλλη περιορίζει την αλόγιστη χρήση του ιδιωτικού αυτοκινήτου. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται ένα αστικό περιβάλλον απαλλαγμένο από οχλήσεις και ρύπους που προέρχονται από τις μεταφορές και φιλικότερο προς τον άνθρωπο, γεγονός που βελτιώνει σημαντικά την παρεχόμενη ποιότητα ζωής.

Η γνώμη σας σχετικά με τα προβλήματα ή τα θετικά στοιχεία που υφίστανται στις μετακινήσεις εντός του Δήμου, καθώς και οι ιδέες σας σχετικά με τους τρόπους βελτίωσης αυτών, υπολογίζονται και συμβάλλουν σημαντικά στην άρτια εκπόνηση του Σχεδίου.

Μπορείτε να μεταβείτε απευθείας στο ερωτηματολόγιο, μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

Έρευνα ερωτηματολογίου: https://forms.gle/vvG6mSt3g5eihvjW6

Παρακαλούμε πολύ να διαθέσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας για τη συμπλήρωσή του.

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας
Παπαδημητρίου 33, Μαρκόπουλο
Πληροφ. κα Δήμητρα Β. Λεωνιδοπούλου
Τηλ. 22990 20169
Fax. 22990 41126
email: [email protected]

 

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

10/12 ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΔΕΣ!

12-18/12 Χριστουγεννιάτικο Bazaar ΚΑΠΗ Δήμου Μαρκοπούλου

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΟΙΑΣ

Έναρξη προγράμματος εγγραφής εθελοντών δοτών και στήριξη της Τράπεζας Μυελού των Οστών

Covid19

ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΚΕΠ