Επιλέξτε Page

Αρχική » Ενημέρωση » Ανάρτηση στο Πρόγραμμα Διαύγεια δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων

Ανάρτηση στο Πρόγραμμα Διαύγεια δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων

18.05.2021 | Δελτία Τύπου, Ενημέρωση

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 83 του Ν.4727/20:

“Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, Σωματεία, Ιδρύματα, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και λοιποί μη κερδοσκοπικοί φορείς που επιχορηγούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), με ποσό άνω των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα του «Προγράμματος Διαύγεια» απολογιστικά στοιχεία δαπανών, στα οποία αναφέρονται τα νόμιμα παραστατικά που αφορούν στο ποσό της επιχορήγησης, με ιδιαίτερη αναφορά του εκδότη και του λήπτη του παραστατικού, καθώς και του αντικειμένου και του ύψους της συναλλαγής”.

Σύμφωνα με την παρ.49 του άρθρου 107 του Ν.4727/20:

“Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζεται η διαδικασία πρόσβασης και καταχώρισης στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα του «Προγράμματος Διαύγεια», καθώς και κάθε άλλη αναγκαία διαδικαστική και τεχνική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 83. “

Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Απόφαση Υπ. Επικρ. 13687 ΕΞ 2021/11.05.2021 (ΦΕΚ 2009/14.05.2021 τεύχος Β’).

Στην παρ.1 του άρθρου 9 της απόφασης ορίζεται ότι κατά την πρώτη εφαρμογή αυτής αναρτώνται, μέχρι την 31η.5.2021, στοιχεία που αφορούν σε δαπάνες συντελεσθείσες από 1.1.2015 έως 31.12.2020, παρατείνοντας με αυτό τον τρόπο την προθεσμία που είχε τεθεί με την απόφαση Υπ. Επικρ. 5621 ΕΞ 2021/26.02.2021 (ΦΕΚ 850/04.03.2021 τεύχος Β’) για ανάρτηση των στοιχείων μέχρι 30.04.2021, ενώ  με την παρ.2 του άρθρου 9 της απόφασης Υπ. Επικρ. 13687 ΕΞ 2021/11.05.2021 (ΦΕΚ 2009/14.05.2021 τεύχος Β’) καταργείται η υπό στοιχεία ΔΗΔ/Φ.40/1057/2015 (Β’ 116) υπουργική απόφαση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021, ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

Έκτακτη διακοπή υδροδότησης, αύριο Πέμπτη 21/10/2021, σε περιοχές του Πόρτο Ράφτη λόγω αποκατάστασης βλάβης

Ο Δήμος Μαρκόπουλου Μεσογαίας σας ενημερώνει ότι λόγω αποκατάστασης βλάβης σε τροφοδοτικό αγωγό, θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης στις περιοχές Χάβοσι, Μπαθίστα, Νάτσο, Αυλάκι και Κορώνη στο Πόρτο Ράφτη, αύριο 21/10/2021 κατά το διάστημα 11:30 π.μ. – 4:00 μ.μ.   

Διαβάστε Περισσότερα

Covid19

9/10 Εγκαίνια επετειακής εικαστικής έκθεσης «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 21»

1-27/10 Ο ΡΟΝ ΧΑΛΑΣΕ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ”

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΚΕΠ