ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                             Μαρκόπουλο, 3/11/2020

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ                                

Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ                                                      Αρ. Πρωτ.:  17286

Δ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ 1, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

Τ.Κ.: 19003                                                                Προς: κ. Θωμά Ράμμο

Τηλ: 22990-20000                                                     Market in ΑΕΒΕ

Fax: 22990-24009                                                     ΒΙΠΑ 19003 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ  

E–mail: dimarxos@markopoulo.gr

   

 

Θέμα: Ευχαριστήρια Επιστολή

 

Αξιότιμε κ. Ράμμο,

Με την παρούσα επιστολή, θέλω να σας ευχαριστήσω για την ευγενική χορηγία εκτυπωτή από την Market in ΑΕΒΕ, που παραλάβαμε την 29η Οκτωβρίου 2020, για τις ανάγκες του Κ.Ε.Π. του Δήμου Μαρκοπούλου.

Η άμεση ανταπόκριση στο αίτημα μας, καταδεικνύει την έμπρακτη αλληλεγγύη σας στο σημαντικό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την καθοριστική σας συμβολή στη διασφάλιση απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής, για την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Μακάρι το παράδειγμά σας να βρει άξιους μιμητές.

 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

Ο Δήμαρχος

Κωνσταντίνος Δ. Αλλαγιάννης