Μαρκόπουλο, 20-10-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

«ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟΥ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ COVID-19 ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Σας ενημερώνουμε, ότι μόλις επιβεβαιώθηκε ένα (1) κρούσμα COVID-19 σε εργαζόμενο του Βρεφονηπιακού Σταθμού (Καμάριζας & Επίκουρου) Δήμου Μαρκοπούλου.

 

 Στο πλαίσιο της αποφυγής διασποράς του ιού αναστέλλεται για 14 ημέρες (έως και την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου) η λειτουργία της δομής, με σκοπό την απόλυτη διασφάλιση της υγείας των παιδιών, των οικογενειών και των εργαζόμενων.

 

 Στο σταθμό έχουν τεθεί σε εφαρμογή τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΠ. ΔΡΑΚΟΥ