Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ,                                              

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ                 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ “ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ”

                                         

               Μαρκόπουλο,02-06-2020

                                                           

                                   

Ανακοίνωση για την ανανέωση των καρτών έτους 2020 των μελών των Κ.Α.Π.Η.

Όσα από τα μέλη των Κ.Α.Π.Η. επιθυμούν να ανανεώσουν την κάρτα τους για το έτος 2020 παρακαλούνται όπως επικοινωνούν τηλεφωνικά (από Δευτέρα έως και Παρασκευή, ώρες 8:00-13:00) με τα Κ.Α.Π.Η. ώστε να κλείνουν ραντεβού για την ανανέωσή της.