Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 15-1-2020