Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των αναλυτικών  στοιχείων  του διαγωνισμού του έργου: «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη-Α Φάση» στην ιστοσελίδα  http://www.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx   και  αναζήτηση  έργου με α/α  Συστήματος 87246.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Υ_Ε ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧ_ΙΟΥΝΙΟΣ 2019_ΤΕΛΙΚΟ_ME AΔΑΜ_signed