Επιλέξτε Page

Αρχική » Ενημέρωση » ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 280/ 2019 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 280/ 2019 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

05.09.2019 | Δελτία Τύπου, Ενημέρωση

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, 04-09-2019

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 14026

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 280/ 2019

 

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Aφού έλαβε υπ’ όψιν του:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.

2) Την υπ’ αριθμ. εγκύκλιο 82 (με Α.Π.159633/20-8-2019) του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.

3) Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε’, άρθρου 3, ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων, οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία

4) Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας Απογραφής έτους 2011 (αποφ. 2891/15.3.2013 ΦΕΚ Β΄ 630) για τον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας, σύμφωνα με τα οποία, ο μόνιμος πληθυσμός του ανέρχεται στους 20.040 κατοίκους.

5) Το γεγονός ότι ο Δήμος Μαρκοπούλου εμπίπτει στις διατάξεις του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και επομένως μπορούν να ορισθούν έως πέντε (5) Αντιδήμαρχοι.

6) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

7) Τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν.4555/2018, οι οποίες αντικατέστησαν τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/2010.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

 1. Ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Μαρκοπούλου, με θητεία ενός (1) έτους, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή

με θητεία από 01-09-2019 έως 31-08-2020, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητές του, όπως παρακάτω:

Α. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Σπυρίδωνα, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1.Οικονομικών θεμάτων και ιδίως:

 • Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων.
 • Να συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (άρθρο 58 παρ.1 περιπτ.ε ν.3852/10, ΦΕΚ 114Α’/2006, άρθρο 22 Β. .15-6-1959, ΦΕΚ 114Α’/1959. ΕΣ Τμ. VII 175/2007), καθώς και όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με την οικονομική υπηρεσία.
 • Ειδικότερα, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Δημάρχου, εξουσιοδοτείται όπως υπογράφει ως Διατάκτης, τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης και τα Τεκμηριωμένα Αιτήματα για δαπάνες, που αφορούν όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου (αρ.203 του Ν.4555/2018).

2.Διοικητικών θεμάτων και ιδίως:

 • Την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης.
 • την εποπτεία του συνόλου του προσωπικού του Δήμου.
 • την έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών, καθώς και τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας
 • την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού
 • τη χορήγηση αδειών του προσωπικού
 • την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών
 • τη λειτουργία των ΚΕΠ,
 • τη Διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση,
 • τη λειτουργία του προγράμματος «Διαύγεια»
 • την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
 1. Καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου και ιδίως:
 • τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,
 • την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.
 • τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος
 • την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή
 • τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών
 • τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.
 • την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α’/2001)
 • γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

4.Ανάπτυξης και Προγραμματισμού και ιδίως:

 • τα θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας)
 • τα θέματα προβολής και Τουρισμού
 • τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης.

Για όλες τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή βεβαιώσεων, αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων, καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Β. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. ΑΪΔΙΝΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΗ του Βασιλείου, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού.
 1. Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας και του Περιβάλλοντος.

– Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο.

– Την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου και Ηλεκτροφωτισμού.

– Την επίβλεψη του έργου της Πολιτικής Προστασίας, που καθημερινά θα ασκεί, ο προς τούτο οριζόμενος Δημοτικός Σύμβουλος.

– Την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας

– Την ευθύνη των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων,

– Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα

– Την εποπτεία και ευθύνη των Κοιμητηρίων

– Των τεχνικών έργων και μελετών που αφορούν στην Ύδρευση- Αποχέτευση

– Τη συντήρηση και διαχείριση των συστημάτων ύδρευσης και άρδευσης

– Των αντλιοστασίων

– Της συντήρησης και διαχείρισης της αποχέτευσης και των βιολογικών καθαρισμών.

– Των αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Γ. Ορίζει Αντιδήμαρχο την Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κα. ΒΑΜΠΟΡΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ του Κων/νου, στην οποία παρέχεται αντιμισθία, και της μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες σχετικές με τα θέματα καθημερινότητας των πολιτών στο Πόρτο Ράφτη και όλα τα θέματα του Δήμου Μαρκοπούλου που έχουν σχέση με τους τομείς:

 1. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και ιδίως:
 • την υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, την εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων, την υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων, την πρόνοια απόρων και αστέγων, τις δράσεις εθελοντισμού και τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, την απασχόληση.
 • την εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρμοδιοτήτων της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης που προβλέπονται στο άρθρο 75 του ν. 3463/06 περίπτωση ε΄ του ΚΔΚ και ιδίως τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, πιστοποιητικών, επιδομάτων, την επιβολή προστίμων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και της κείμενης νομοθεσίας της περίπτωσης αυτής και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
 • την τέλεση γάμων.
 1. Παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού και νεολαίας και ιδίως:
 • τις αρμοδιότητες της παιδείας, του πολιτισμού και του αθλητισμού στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως τα οριζόμενα στο άρθρο 75 περίπτωση στ΄ του ν. 3463/06 και τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή κυρώσεων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
 • τη Συμβουλευτική Αγωγή και Δράσεις Νεολαίας, το Τοπικό Συμβούλιο Νέων, των θεμάτων Νεολαίας, το Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας, τη χορήγηση της χρήσης – διάθεσης των αιθουσών και χώρων του Δήμου για Πολιτιστικές και Κοινωνικές εκδηλώσεις.

Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

Δ. α. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Κολιαβασίλη Δημήτριου, που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί η Αντιδήμαρχος κα.Βαμποράκη Μελπομένη.

β. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Αϊδινιώτη Ιωάννη, που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.Κολιαβασίλης Δημήτριος.

γ. Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κας. Βαμποράκη Μελπομένης, που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κολιαβασίλης Δημήτριος.

Ε. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κολιαβασίλης Δημήτριος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από την Αντιδήμαρχο κα. Βαμποράκη Μελπομένη.

ΣΤ. Η παρούσα απόφαση θα κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, στους Αντιδημάρχους του Δήμου, στους Προϊστάμενους των Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων του Δήμου.

Επίσης, η παρούσα απόφαση θα δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του Νομού Αττικής, θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στο Πρόγραμμα «Διαύγεια».

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ

280 2019

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις» παρουσιάζει σε Α΄ προβολή τη μαγική περιπέτεια «ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΑ ΖΩΑ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΤΑΜΠΛΝΤΟΡ και για 3η εβδομάδα τη μεταγλωττισμένη περιπέτεια «SONIC: H TAINIA 2»

Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις» παρουσιάζει σε Α΄ προβολή τη μαγική περιπέτεια «ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΑ ΖΩΑ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΤΑΜΠΛΝΤΟΡ και για 3η εβδομάδα τη μεταγλωττισμένη περιπέτεια «SONIC: H TAINIA 2»

Διαβάστε Περισσότερα