Επιλέξτε Page

Αρχική » Ενημέρωση » ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΑΚΥΡΗΞΕΩΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΩΝ Σ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΑΚΥΡΗΞΕΩΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΩΝ Σ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

11.04.2019 | Δελτία Τύπου, Ενημέρωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Μαρκόπουλο: 10/4/2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                     Αριθμός Πρωτοκόλλου: 426
Ν.Π.Δ.Δ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Πληροφορίες: Δρίτσα
Κωνσταντίνα
Ταχ. Δ/νση: Θ.Σκοπελίτη 1
Μαρκόπουλο Μεσογαίας
Τηλ. 22990-20130
Fax: 22990-20130
e-mail:
[email protected]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΑΚΥΡΗΞΕΩΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΩΝ Σ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

*ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΝΤΙΝΑΣ(ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΠΟΡΤΟ
ΡΑΦΤΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ) ΕΝΤΟΣ ΧΖΛ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019-2020-2021
*ΓΙΑ ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΙΝΤΡΩΝ ΕΝΤΟΣ
ΧΖΛ, (ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019-2020-2021

*ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΝΤΙΝΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΩΤΟΣΠΗΛΙΑΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ) ΕΝΤΟΣ ΧΖΛ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019-2020-2021.

Και ειδικότερα ως προς το αρθρο 10 παρ.6 αυτής διευκρινίζεται ότι έκαστος εκ των συμμετεχόντων οφείλει να προσκομίσει Βεβαίωση των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαρκοπούλου περί μη ύπαρξης οφειλών του στα αρμόδια και σχετιζόμενα νομικά πρόσωπα, ήτοι οφείλει να προσκομίσει σχετικές βεβαιώσεις τόσο από τον Δήμο Μαρκοπούλου, όσο και από το ν.π.δ.δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ