Επιλέξτε Page

Αρχική » Ενημέρωση » Προϋπολογισμός έτους 2019 Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Προϋπολογισμός έτους 2019 Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας

10.12.2018 | Δημοτικό συμβούλιο, Ενημέρωση

Προϋπολογισμός έτους 2019 Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

 

Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης έτους 2018 Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, όπως ψηφίστηκε με την υπ’ αριθμ. 345/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:Ω930ΩΛΝ-357)

ΟΠΔ 2018 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΠΔ 2018 ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ

ΟΠΔ 2018 ΚΔΕΜ

ΟΠΔ 2018 ΛΙΜΕΝΙΚΟ

 

Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης έτους 2018 Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίαςόπως αναμορφώθηκε με την υπ’ αριθμ. 271/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΨΨΛΟΩΛΝ-Ι0Ο)

ΟΠΔ 2018 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

ΟΠΔ 2018 ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

ΟΠΔ 2018 ΚΔΕΜ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

ΟΠΔ 2018 ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

 

Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης έτους 2019 Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, όπως ψηφίστηκε με την υπ’ αριθμ. 360/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:6Φ98ΩΛΝ-ΧΞ4)

pinStox-Dimoi-Npdd_2018_11_21_15_48_48 ΔΗΜΟΣ

pinStox-Dimoi-Npdd_2018_11_8_14_22_52 ΒΡΑΥΡ

pinStox-Dimoi-Npdd_2018 ΟΠΔ 2019 ΚΔΕΜ

pinStox-Dimoi-Npdd_2018_11_9_15_41_54 ΛΙΜ

 

 

 

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Covid19

ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ”

ΚΕΠ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

EUROPE