Η κατάθεση Αιτήσεων για την ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2019 –ΙΔΟΧ διάρκειας 8 μηνών θα γίνεται  στον 1ο όροφο, Τμήμα  Πρωτοκόλλου

από Δευτέρα 08-04-2019 έως και Τετάρτη 17-04-2019

και ώρες 08.00- 14.00   

 

 

Ανακοίνωση:         6ΩΖΒΩΛΝ-ΒΨΩ_ΣΟΧ 1.2019

Έντυπο Αίτησης: ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6

Παράρτημα:         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 12-2-2019

 

  • Έντυπα αίτησης (ΣΟΧ.6) θα βρίσκονται στο Τμήμα Πρωτοκόλλου.
  • Αναλυτικά η ανακοίνωση και το Παράρτημα είναι τοιχοκολλημένα στον πίνακα ανακοινώσεων και αναρτημένα στο site του Δήμου www.markopoulo.gr