ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Η Δημόσια Διαβούλευση τίθεται σε ισχύ από την Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2018 και θα διαρκέσει μέχρι και την Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2019.

Διαβάστε περισσότερα