ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ