ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                         Μαρκόπουλο, 3/11/2020

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ

 

Αναστολή λειτουργίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης

 

Αγαπητοί Συμπολίτες,

Ο Δήμος Μαρκοπούλου σας ενημερώνει, ότι αναστέλλεται η λειτουργία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης κατά το διάστημα 3 – 30 Νοεμβρίου 2020, σε εφαρμογή του Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.69863/2.11.2020 (ΦΕΚ Β 4829/2.11.2020), με τίτλο “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19”.

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ.