Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 27-10-2020