Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ,  

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ                                              ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 06-10-2020

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 

ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

 “ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ”

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Παρατείνεται έως και 31 Οκτωβρίου 2020, η  υποχρεωτική επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των δημοτικών Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.), σύμφωνα με την υπ. αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.60553/29-9-2020 των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών (ΦΕΚ 4217/Β/30-9-2020).