Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 30-9-2020