Επιλέξτε Page

Αρχική » Αρχική » ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

07.09.2020 | Αποτελέσματα, Αρχική, Ενημέρωση

Οι προσληπτέοι, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, σύμφωνα με τους επισυναπτόμενους πίνακες, που δεν επιθυμούν να προσληφθούν, πρέπει να αποστείλουν έως την Τρίτη 8/9/20 και ώρα 10.00 π.μ , στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] Υπεύθυνη Δήλωση με φυσική υπογραφή, δηλώνοντας ότι:

“Δεν επιθυμώ να προσληφθώ σε θέση καθαρίστριας/στή σύμφωνα με τους τελικούς πίνακες προσληπτέων της αριθ. πρωτ. 12818/21-08-2020 ανακοίνωσης”.

 

ΨΖΒΕΩΛΝ-ΜΣΣ_ΤΕΛΙΚΟΙ_ΠΙΝΑΚΕΣ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ-ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ_ ΓΙΑ_ΤΟΝ_ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ_ΣΧΟΛΕΙΩΝ

 

 

Γραφείο Προσωπικού Δήμου Μαρκοπούλου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Covid19

1-27/10

21-27/10

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ”

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΚΕΠ