Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ,                        

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ                      ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 27-8-2020

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

 “ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ”

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 

Παρατείνεται έως και 30 Σεπτεμβρίου 2020, η  υποχρεωτική η επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των δημοτικών Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.), σύμφωνα με με την υπ. αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.52543, των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας;και Εσωτερικών. (ΦΕΚ 3521/Β/25-8-2020).