Επιλέξτε Page

Ο Καιρος

ΓΙΝΕ ΚΑΙ ΕΣΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ”

Εορτασμός 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση

Επετειακή έκδοση για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση

Αρχική » Ενημέρωση » ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

25.08.2020 | Δελτία Τύπου, Ενημέρωση

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ)

ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.)

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

 

Σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΕΝ/ΔΙΠΑ/77728/4818/7-8-2020 (Α.Π. εισ. 12811/21-8-2020) διαβιβαστικού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, που διαβίβασε στο Δήμο μας την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου Αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Μαρκοπούλου Μεσογαίας, αναρτάται το περιεχόμενο του φακέλου της ΣΜΠΕ, προκειμένου να:

  • δημοσιοποιηθεί στο κοινό και
  • παράσχει τη δυνατότητα στο ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως (στο πρωτόκολλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαρκοπούλου, Παπαδημητρίου 33, 1ος όροφος, τηλ. 2299020050) και ηλεκτρονικά (στη διεύθυνση: [email protected]) τις απόψεις του εφόσον το επιθυμεί, σύμφωνα με την παρ. 4.2 του άρθρου 7 της υπ. αρ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ οικ.107017/2006 ΚΥΑ «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων  σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42//ΕΚ «σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001» (Β’ 1225), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της ανάρτησης.

 

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου

  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΣΜΠΕ-4.2_ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΜΠΕ ΓΠΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΤΕΛΙΚΟ

ΣΜΠΕ-2_ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

ΣΜΠΕ-1_ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΣΜΠΕ-5_ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΠΣ

ΣΜΠΕ-3_ΧΑΡΤΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ

ΣΜΠΕ-4.1_ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ_ΓΠΣ2

ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ_ΓΠΣ1_

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ