ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 18-05-2020 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 27-05-2020.

Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Η’ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ (ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ).

6Ω34ΩΛΝ-ΛΥΩ_SOX 1.2020

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α2 20.12.2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1 14.1.2020

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 02.12.2019