ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                              Μαρκόπουλο, 29/4/2020

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ                                              

Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ

 

Επιχορήγηση ύψους 3 εκατ. ευρώ εξασφάλισε ο Δήμος Μαρκοπούλου

 

Αγαπητοί Συμπολίτες,

Καλά νέα για τον Δήμο Μαρκοπούλου καθώς δημοσιεύθηκε η υπ’ αρ. 26247/28.4.2020 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών  (ΑΔΑ:6ΑΑ246ΜΤΛ6-Φ4Φ) με την οποία ο Δήμος Μαρκοπούλου λαμβάνει επιχορήγηση 3 εκατομμυρίων ευρώ.

Συγκεκριμένα ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας εξασφάλισε επιχορήγηση ύψους 3.093.816,58€ για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.

Το μεγαλύτερο ποσό αυτής θα αποπληρώσει οφειλή του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας στην ΕΥΔΑΠ Πρωτεύουσας Α.Ε.

Τα αποτελέσματα της εντατικής προσπάθειας και των συνεχών παρεμβάσεων του Δημάρχου, του Αντιδημάρχου Οικονομικών και των στελεχών του Δήμου μας προς τα Υπουργεία και τους Φορείς αρχίζουν να γίνονται ορατά και η νέα σελίδα έχει ήδη γυρίσει στο Δήμο Μαρκοπούλου.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ