ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ  

Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ                                                                           Μαρκόπουλο, 24/3/2020  

  

  

Ανακοίνωση αναστολής λειτουργίας του Κ.Ε.Π. Μαρκοπούλου για το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 23/3/2020 έως και Παρασκευή 10/4/2020 

 

Αναστέλλεται η λειτουργία του ΚΕΠ Μαρκοπούλου Μεσογαίας από Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020 και τουλάχιστον έως και τις 10 Απριλίου 2020 λόγω ταυτόχρονων υποχρεωτικών αδειών ειδικού σκοπού φροντίδας τέκνων του προσωπικού του καθώς και υποχρεωτικών αδειών υπαλλήλων οι οποίοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες , σύμφωνα με την από 11-3-2020 πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ Α 55/11-03-2020) . 

Όσον αφορά στη διαδικασία απογραφής στρατεύσιμων καθώς και στην ανανέωση δελτίου ανεργίας ΟΑΕΔ ή στην ανανέωση άδειας οδήγησης, υπάρχουν προγενέστερες σχετικές ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαρκοπούλου. 

Επίσης , όσον αφορά στην διαδικασία της βεβαίωσης του γνήσιου της υπογραφής, αυτή μπορεί πλέον να γίνει ηλεκτρονικά από τον ενδιαφερόμενο μέσω φόρμας στην ιστοσελίδα https://www.gov.gr με χρήση των προσωπικών κωδικών taxisnet . 

Τέλος, από Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020 και έως την επαναλειτουργία του ΚΕΠ θα γίνονται παραλαβές εγγράφων κάθε Δευτέρα και Τετάρτη και από 12:00 έως 13:00 για έγγραφα τα οποία είχαν αιτηθεί οι ενδιαφερόμενοι έως και 20-03- 2020 και εφόσον αυτά έχουν διεκπεραιωθεί.

 

Ευχαριστούμε για την κατανόηση σας .