Επιλέξτε Page

Αρχική » Ενημέρωση » Ανακοινώσεις Φορέων » Υπουργείο Γεωργίας: “∆ιαδικασία εγγραφής στο νέο επίσηµο µητρώο επαγγελµατιών / υπευθύνων επιχείρησης και έκδοσης φυτοϋγειονοµικών διαβατηρίων από τις 14 ∆εκεµβρίου 2019”

Υπουργείο Γεωργίας: “∆ιαδικασία εγγραφής στο νέο επίσηµο µητρώο επαγγελµατιών / υπευθύνων επιχείρησης και έκδοσης φυτοϋγειονοµικών διαβατηρίων από τις 14 ∆εκεµβρίου 2019”

23.12.2019 | Ανακοινώσεις Φορέων, Ενημέρωση

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (ΑΑ)_signed

13659_326032_GUIDELINES FOR NEW REGULATION 2031_16.12.2019_signed

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ