Επιλέξτε Page

Αρχική » Ενημέρωση » ΑΔΑ: ΩΒΤΥΩΛΝ-ΚΣ1 – Λήψη απόφασης για εκλογή των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας (τακτικών και αναπληρωματικών) για το χρονικό διάστημα από 01-09-2019 έως 06-11-2021

ΑΔΑ: ΩΒΤΥΩΛΝ-ΚΣ1 – Λήψη απόφασης για εκλογή των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας (τακτικών και αναπληρωματικών) για το χρονικό διάστημα από 01-09-2019 έως 06-11-2021

05.09.2019 | Δημοτικό συμβούλιο, Ενημέρωση

171 2019

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ