Επιλέξτε Page

Αρχική » Ενημέρωση » ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 1/2019 ΤΗΣ ΚΔΕΜ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΕ/ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΠΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 1/2019 ΤΗΣ ΚΔΕΜ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΕ/ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΠΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΑ

29.01.2019 | Αποτελέσματα, Ενημέρωση

Ω991ΩΛΝ-ΥΘ2_ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΘΗΓ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ