Επιλέξτε Page

Αρχική » Ενημέρωση » ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

22.01.2019 | Ενημέρωση, Επιτροπή διαβούλευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ                                  Μαρκόπουλο : 22.01.2019

Ταχ. Δ/νση : Κεντρική Πλ. Δημ. Σωτηρίου 1                                  Αρ. Πρωτ:         1104      

Ταχ. Κωδ. :19003

Τηλέφωνο :2299020164-2299020113

Fax : 2299020013                                                

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 76 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ.α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», καλούνται :

  • Οι φορείς που υφίστανται και δρούν στο Δήμο Μαρκοπούλου και συγκεκριμένα :

α) Οι τοπικοί εμπορικοί και επαγγελματικοί σύλλογοι και οργανώσεις

β) Οι επιστημονικοί σύλλογοι και φορείς

γ) Οι τοπικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών

δ)  Οι σύλλογοι εργαζομένων στο Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου

ε) Οι ενώσεις και σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων

στ) Οι αθλητικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι

ζ) Τα τοπικά συμβούλια νέων

η) Οι εθελοντικές οργανώσεις και φορείς της κοινωνίας των πολιτών

  • Οι Δημότες και δημότισσες Μαρκοπούλου εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς και ειδικούς εκλογικούς καταλόγους

να εκφράσουν εγγράφως τη βούλησή τους  για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Μαρκοπούλου, οργάνου με συμβουλευτικές αρμοδιότητες  που αναδεικνύει  τη συμμετοχή φορέων και πολιτών στις διαδικασίες προγραμματισμού του Δήμου , έως την Δευτέρα 28/1/2019 στο Γραφείο υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων.

Η πρόσκληση αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαρκοπούλου.

 

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου

Σωτήρης Ι. Μεθενίτης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Covid19

O Δήμος Μαρκοπούλου γιορτάζει τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση 1821 – 2021

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ”

ΚΕΠ