Επιλέξτε Page

Αρχική » Ενημέρωση » ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΣΜΕ 1/2019 ΤΗΣ Κ.Δ.Ε.Μ. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΡΙΑ (3) ΑΤΟΜΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΣΜΕ 1/2019 ΤΗΣ Κ.Δ.Ε.Μ. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΡΙΑ (3) ΑΤΟΜΑ

18.01.2019 | Ενημέρωση, Προκηρύξεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΣΜΕ 1/2019 ΤΗΣ Κ.Δ.Ε.Μ. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΡΙΑ (3) ΑΤΟΜΑ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 21-1-2019 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 30-1-2019.

 

7275ΩΛΝ-ΜΗΙ_ΣΜΕ 1.2019

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΜΕ 4

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΜΕ 4-10-2016

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ