ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                         Μαρκόπουλο, 3/10/2019

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ                                   

Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ                                                                

Δ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ 1, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

Τ.Κ.: 19003                                                              

Τηλ: 22990-20000                                                  

Fax: 22990-24009                                                     

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ της προθεσμίας για τη ρύθμιση των εκατό (100) δόσεων, για οφειλές προς τον Δήμο Μαρκόπουλου, μέχρι το τέλος του χρόνου.

 

Ο Δήμος Μαρκόπουλου Μεσογαίας σας ενημερώνει ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αίτησης για ένταξη στη ρύθμιση των εκατό (100) δόσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον Δήμο, μέχρι τις 31/12/2019.

Επιπλέον, στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν οφειλές προς τους Δήμους και τα Νομικά Πρόσωπα που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως 29/11/2019.

Για την ένταξη στη ρύθμιση, βάσει του Νόμου 4611/2019 (Φ.Ε.Κ. – Α΄- 73/17.05.2019) και συγκεκριμένα του Άρθρου 110-117, που αφορά τις «Ρυθμίσεις οφειλών προς Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού» , παρακαλούμε όπως προσέρχεστε στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου Μαρκόπουλου, στον 1ο όροφο του Δημαρχείου, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου οικονομικού έτους,
  2. Φωτοτυπία ταυτότητας,
  3. Εξουσιοδότηση, όπου απαιτείται.

Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 22990-20143, 22990-20156 και 22990-20137.

 

Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών,

Δημήτρης Σ. Κολιαβασίλης