ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                              Μαρκόπουλο, 9/9/2019

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ                                              

Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ

 

Ανακοίνωση σχετικά με την προσωρινή απομάκρυνση του «Συνεταιρισμού Εργαζομένων Αρχή Ξανά» από τον ισόγειο χώρο του Δημαρχείου Μαρκόπουλου

Ο Δήμος Μαρκόπουλου Μεσογαίας ενημερώνει το κοινό ότι λόγω μεταφοράς υπηρεσιών και εργασιών αναδιαμόρφωσης του χώρου, ζητήθηκε η προσωρινή απομάκρυνση των ειδών του Συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΗ ΞΑΝΑ» από το ισόγειο του Δημαρχείου, όπου στεγαζόταν βάσει της 317/2018 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκόπουλου.

Πρόκειται για «Αστικό Συνεταιρισμό κοινωνικού σκοπού περιορισμένης Ευθύνης και διακριτικό τίτλο «Αρχή Ξανά» ο οποίος συστήθηκε δυνάμει του από 14-6-2018 Καταστατικού. Ο ως άνω Συνεταιρισμός είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με περιορισμένη ευθύνη των μελών του, έχει εμπορική ιδιότητα και κερδοσκοπικό χαρακτήρα.»

Μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες αναδιάρθρωσης του ισογείου, ο Δήμος Μαρκόπουλου θα έρθει σε επικοινωνία με τον Συνεταιρισμό για την επαναπαραχώρηση χώρου.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ.