ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 2/2019 ΤΟΥ ΝΠΔΔ “ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ” ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΡΑΠΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 10/6/2019 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 19/6/2019.