Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 19-3-2019