ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 1/2019 ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. “ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ” ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΔΥΟ (2) ΑΤΟΜΑ (Π.Ε. ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ & Π.Ε. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ 12/03/2019 ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ 21/3/2019.

 

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 1_2019.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΡΓΟΥ_12_2_2019.doc

EΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΣΜΕ_4.doc