Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 28-12-2018