Ανακοίνωση του Ν.Π.Δ.Δ. “ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ” για την πρόσληψη ωρομίσθιων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των προγραμμάτων της Γ.Γ.Α. «Άθληση για Όλους» περιόδου 2018-2019.

Υποβολή αιτήσεων από Δευτέρα 3-12-2018 έως Τετάρτη 12-12-2018.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΓΟ 2018-2019 ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ

ΑΙΤΗΣΗ